FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिकाको परिचय

 

क्र.स 
नामथर 
पद 
फोन नम्बर


नवराज ओझा
अध्यक्ष
९८५६०८४००९


लाल सुब्बा गुरुङ
उपाध्यक्ष
९८५६०८४००८


राम बहादुर गोदार
वडा नं.१ वडा अध्यक्ष
९८५६०८४००१


राजन सुवेदी 
वडा नं.२ वडा अध्यक्ष
९८५६०८४००२


दिपेन्द्र गौतम 
वडा नं.३ वडा अध्यक्ष
९८५६०८४००३


मुकुन्द बहादुर वंशी
वडा नं.४ वडा अध्यक्ष
९८५६०७४००४


राजन खनाल
वडा नं.५ वडा अध्यक्ष
९८५६०८४००५


नरायण गुरुङ
वडा नं.६  वडा अध्यक्ष
९८५६०८४००६


कृष्ण राज सुवेदी
वडा नं.७ वडा अध्यक्ष
९८५६०८४००७