FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निति तथा कार्यक्रम २०७८/०८९

७९-८० 06/23/2021 - 20:42 PDF icon नीति कार्यक्रम २०७८७९.pdf

निति तथा कार्यक्रम २०७८/०८९

७९-८० 06/23/2021 - 20:42 PDF icon नीति कार्यक्रम २०७८७९.pdf

रूपा गाउँपालिकाको बजेट बक्तव्य २०७८।०७९

७९-८० 06/23/2021 - 20:09 PDF icon रूपा बजेट बक्तव्य २०७८।०७९ २०७८ असार ९ गते.pdf

आ.व २०७८/८९ को निति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटको लागि राय/सुझाव संकलन सम्बन्धी सूचान

७७/७८ 06/16/2021 - 14:31

खर्चको मापदण्ड

७७/७८ 06/08/2021 - 21:24 PDF icon खर्चको मापदण्ड २०७७ राजपत्र प्रकाशन.pdf

अन्तिम लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

७५/७६ 04/27/2021 - 18:46 PDF icon अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन.pdf

चौमासिक प्रगति विवरण

७७/७८ 03/24/2021 - 20:50 PDF icon चौमासिक प्रगति विवरण.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को बार्षिक बजेट अनुसूची ७

७७/७८ 11/08/2020 - 16:37 PDF icon आव २०७७।०७८ को बजेट अनुसूचि ७.pdf

आय व्यय विवरण

७६/७७ 11/08/2020 - 16:22 PDF icon आय व्यय २०७६।०७७.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को बार्षिक प्रतिवेदन

७७/७८ 11/08/2020 - 16:07 PDF icon बार्षिक समिक्षा २०७७ असोज १२.pdf

Pages