FAQs Complain Problems

समाचार

रुपा गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको निर्णय २०७८ भाद्र १० गते

2078-079 02/09/2022 - 21:17 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ भदौ १०.pdf

कार्यपालिका को निर्णय २०७८ साउन ५

2078-079 02/09/2022 - 21:10 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ साउन ५ (1).pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७७ भद्र १९ गते

७९-८० 07/25/2021 - 15:35 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७७ भदौ १९ शुक्रबार.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ असार ७

७९-८० 07/07/2021 - 15:24 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ असार ७.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ जेष्ठ ३०

७९-८० 06/24/2021 - 16:04 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ जेष्ठ ३०.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ जेष्ठ ०९

७७/७८ 06/06/2021 - 20:07 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ जेष्ठ ०९ (1).pdf

कार्यापालिका निर्णयहरु २०७७ बैशाख ३० गते

७७/७८ 06/01/2021 - 11:36 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ बैशाख ३०.pdf

कार्यापालिका निर्णयहरु २०७७ बैशाख १४ गते

७७/७८ 06/01/2021 - 11:34 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ बैशाख १४.pdf

कार्यापालिका निर्णयहरु २०७७ बैशाख ७ गते

७७/७८ 06/01/2021 - 11:33 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ बैशाख ६.pdf

कार्यापालिका निर्णयहरु २०७७ चैत्र ८ गते

७६/७७ 06/01/2021 - 11:32 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७७ चैत्र ८.pdf

Pages