FAQs Complain Problems

रुपा गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा ।

७९-८० 02/14/2023 - 14:28

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ मंसिर २१

७९-८० 12/11/2022 - 10:52 PDF icon १२५ औ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु २०७९ मंसिर २१.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ कार्तिक ६

७९-८० 11/01/2022 - 10:51 PDF icon १२४ औ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु २०७९ कार्तिक ६.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ असोज ०६

७९-८० 09/29/2022 - 10:54 PDF icon १२३ औ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु २०७९ असोज १५.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ भदौ १५

७९-८० 09/05/2022 - 10:49 PDF icon १२२ औ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु २०७९ भदौ १५.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ साउन १०

७९-८० 07/29/2022 - 12:53 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ साउन १०.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ असार ८

७९-८० 06/27/2022 - 19:36 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ असार.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ बैशाक १३

2078-079 04/29/2022 - 08:41 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ बैशाख १३.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ चैत्र १३

2078-079 03/30/2022 - 08:39 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ चैत्र १३.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ फाल्गुण ११

2078-079 02/27/2022 - 08:38 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ फाल्गुण ११.pdf

Pages