FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व २०८०।०८१ द्रोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझने व्यक्तीहरुको विवरण ८०/८१ Thursday, February 8, 2024 - 21:00 PDF icon द्रोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझने व्यक्तीहरुको विवरण.pdf
आ व ०७९।८० चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Tuesday, June 27, 2023 - 10:48 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता चौथो त्रैमासिक प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण.pdf
आ व ०७९।०८० तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७९/८० Thursday, April 20, 2023 - 07:59 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु.pdf
आ.व. ०७९।०८० मा रुपा गाउँपालिकाबाट दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण। ७९/८० Saturday, February 25, 2023 - 22:28 PDF icon आ व ०७९।८० दोस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राही.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको नामवली वडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ ७८/७९ Wednesday, September 7, 2022 - 22:28 PDF icon ward 1.pdf, PDF icon ward 2.pdf, PDF icon ward 3.pdf, PDF icon ward 4.pdf, PDF icon ward 5.pdf, PDF icon ward 6.pdf, PDF icon ward 7.pdf
२०७८/०१/०१ देखि २०७८ चैत्र मसान्त सम्म दर्ता भएका ७८/७९ Sunday, August 7, 2022 - 14:10 PDF icon व्यक्तीगत घटना दर्ता प्रतिवेदन_20220427_0001.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामवली ७८/७९ Monday, July 4, 2022 - 18:59 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता नामवली.pdf
समाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलो चौमासिक प्राप्त गर्नेको विवरण ७८/७९ Friday, December 31, 2021 - 20:37 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रथम त्रैमासिक किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहरुको विवरण ७८/७९ Thursday, September 30, 2021 - 11:09 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीरुको विवरण
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्रहीहरुको नाम विवरण ७९/८० Sunday, August 15, 2021 - 19:18 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीको विवरण