FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रुपा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/21/2023 - 13:06 PDF icon आर्थिक एन.pdf
रुपा गाउँपकालिका कास्कीको जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि २०७९ ७९/८० 07/03/2023 - 14:12 PDF icon रुपा गाउँपकालिका कास्कीको जलस्रोत तथा मुहान दर्ता कार्यविधि २०७९_0001.pdf
एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधी ७९/८० 05/24/2023 - 11:10 PDF icon एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधी.pdf
रुपा गाउँपालिका कास्कीको व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका, २०७८ ७७/७८ 04/17/2023 - 06:25 PDF icon रुपा गाउँपालिका कास्कीको व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका, २०७८.pdf
विषयगत विभाग।महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइहरु एवं जनशक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण ७९/८० 01/14/2023 - 09:44 PDF icon 65a2cdd0acce0.pdf
रुपा गाउँपालिका कास्कीको विषयगत सिकाई समुह गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७८ ७९/८० 12/09/2022 - 09:56 PDF icon रूपा गाउँपालिका कास्कीको विषयगत सिकाई समुह गठन तथा परिचालन _20221209_0001.pdf
रुपा गाउँपालिका कास्कीको अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७९ ७९/८० 11/01/2022 - 11:31 PDF icon रुपा गाउँपालिका कास्कीको अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र वितरण_20221101_0001.pdf
रुपा गाउँपालिका कास्कीको खर्चको मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 10/01/2022 - 21:49 PDF icon रुपा गाउँपालिका कास्कीको खर्चको मापदण्ड.pdf
रुपा गाँउपालिका‍ कास्कीको व्याक्-हो लोडर सञ्चालन ‍कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 07/01/2022 - 12:00 PDF icon रुपा गाँउपालिका‍ कास्कीको व्याक्-हो लोडर सञ्चालन ‍कार्यविधि, २०७९.pdf
रूपा गाउँपालिका कास्कीको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/30/2022 - 13:38 PDF icon रूपा गाउँपालिका कास्कीको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf

Pages