FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रूपा गाउँपालिका कास्कीको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, (२०७९) ७९-८० 05/24/2023 - 12:00 PDF icon रूपा गाउँपालिका कास्कीको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, (२०७९).pdf
एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधी ७९-८० 05/24/2023 - 11:10 PDF icon एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधी.pdf
रुपा गाउँपालिका कास्कीको विषयगत सिकाई समुह गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७८ ७९-८० 12/09/2022 - 09:56 PDF icon रूपा गाउँपालिका कास्कीको विषयगत सिकाई समुह गठन तथा परिचालन _20221209_0001.pdf
रुपा गाउँपालिका कास्कीको अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/01/2022 - 11:31 PDF icon रुपा गाउँपालिका कास्कीको अपाङ्गता भएका व्यक्तीको परिचयपत्र वितरण_20221101_0001.pdf
रूपा गाउँपालिका कास्कीको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/30/2022 - 13:38 PDF icon रूपा गाउँपालिका कास्कीको न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५.pdf
रुपा गाउँपालिका, कास्कीको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७८ 2078-079 01/20/2022 - 21:46 PDF icon रुपा गाउँपालिका, कास्कीको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७८.pdf
२० शिक्षा नियमावली २०७५।१२।२० ७५/७६ 01/18/2022 - 15:25 PDF icon २० शिक्षा नियमावली 2075।12।20.pdf
४।१३ शिक्षकसँगको साझेदारीमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको लागि एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/14/2022 - 18:32 PDF icon ४।१३ शिक्षकसँगको साझेदारीमा शिक्षाको लागि एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यविधि, २०७७.pdf
४।१२ रूपा गाउँपालिका कास्कीको पशुपक्षी विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 01/14/2022 - 18:30 PDF icon ४।१२ रूपा गाउँपालिका कास्कीको पशुपक्षी विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशिका, २०७७
४।११ रूपा गाउँपालिका कास्कीको भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/13/2022 - 21:55 PDF icon ४।११ रूपा गाउँपालिका कास्कीको भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

Pages