FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
४।१३ शिक्षकसँगको साझेदारीमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको लागि एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/14/2022 - 18:32 PDF icon ४।१३ शिक्षकसँगको साझेदारीमा शिक्षाको लागि एक शिक्षक एक ल्यापटप कार्यविधि, २०७७.pdf
४।१२ रूपा गाउँपालिका कास्कीको पशुपक्षी विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 01/14/2022 - 18:30 PDF icon ४।१२ रूपा गाउँपालिका कास्कीको पशुपक्षी विकास क्षेत्रसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशिका, २०७७
४।११ रूपा गाउँपालिका कास्कीको भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/13/2022 - 21:55 PDF icon ४।११ रूपा गाउँपालिका कास्कीको भूमि बैंक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
४।१० रूपा गाउँपालिका कास्कीको कृषि व्यवसाय फर्म दर्ता नविकरण गर्न वनेको कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/13/2022 - 21:52 PDF icon ४।१० रूपा गाउँपालिका कास्कीको कृषि व्यवसाय फर्म दर्ता नविकरण गर्न वनेको कार्यविधि, २०७७
४।९ रुपा गाउँपालिका कास्कीको योजना अनुमगमन फरफारक कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/13/2022 - 21:51 PDF icon ४।९ रुपा गाउँपालिका कास्कीको योजना अनुमगमन फरफारक कार्यविधि, २०७७
४।८ रुपा गाउँपालिका कास्कीको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ७७/७८ 01/13/2022 - 21:50 PDF icon ४।८ रुपा गाउँपालिका कास्कीको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७
४।७ रुपा गाउँपालिका कास्कीको खर्चको मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 01/13/2022 - 21:49 PDF icon ४।७ रुपा गाउँपालिकस्कीको खर्चको मापदण्ड, २०७७
४।६ रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी ऐन,२०७७ ७७/७८ 01/13/2022 - 21:47 PDF icon ४।६ रूपा गाउँपालिका कास्कीको संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी ऐन,२०७७.pdf
४।५ रुपा गाउँपालिका कास्कीको सहकारी ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/13/2022 - 21:46 PDF icon ४।५ रुपा गाउँपालिका कास्कीको सहकारी ऐन, २०७७
४।४ रुपा गाउँपालिका कास्कीको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/13/2022 - 21:45 PDF icon ४।४ रुपा गाउँपालिका कास्कीको विनियोजन ऐन, २०७७

Pages