FAQs Complain Problems

संगठनात्मक स्वरुप

Image: 

नेपाल सरकारबाट मिति २०७५ पुष ९ गतेको निर्णयअुनसार स्विकृत रुपा गाउँपालिका कास्कीको दरबन्दी तेरिज । 

दस्तावेज: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.