FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा ।

७९-८० 02/14/2023 - 14:28

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ मंसिर २१

७९-८० 12/11/2022 - 10:52 PDF icon १२५ औ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु २०७९ मंसिर २१.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ कार्तिक ६

७९-८० 11/01/2022 - 10:51 PDF icon १२४ औ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु २०७९ कार्तिक ६.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ असोज ०६

७९-८० 09/29/2022 - 10:54 PDF icon १२३ औ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु २०७९ असोज १५.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ भदौ १५

७९-८० 09/05/2022 - 10:49 PDF icon १२२ औ कार्यपालिका बैठक निर्णयहरु २०७९ भदौ १५.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ साउन १०

७९-८० 07/29/2022 - 12:53 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ साउन १०.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ असार ८

७९-८० 06/27/2022 - 19:36 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ असार.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ बैशाक १३

2078-079 04/29/2022 - 08:41 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७९ बैशाख १३.pdf

गाउँसभाको निर्णयहरु २०७८।०९। ३०

2078-079 04/10/2022 - 18:33 PDF icon गाउँसभा निर्णयहरु २०७८।९।३०.pdf

गाउँसभा निर्णयहरु २०७८।९।३०

2078-079 04/07/2022 - 22:05 PDF icon गाउँसभा निर्णयहरु २०७८।९।३०.pdf

Pages