FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँसभाको निर्णयहरु २०७८।०९। ३०

2078-079 04/10/2022 - 18:33 PDF icon गाउँसभा निर्णयहरु २०७८।९।३०.pdf

गाउँसभा निर्णयहरु २०७८।९।३०

2078-079 04/07/2022 - 22:05 PDF icon गाउँसभा निर्णयहरु २०७८।९।३०.pdf

कार्यपालिकाको निर्णय २०७८ भाद्र १० गते

2078-079 02/09/2022 - 21:17 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ भदौ १०.pdf

कार्यपालिका को निर्णय २०७८ साउन ५

2078-079 02/09/2022 - 21:10 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ साउन ५ (1).pdf

कार्यपालिका निर्णय २०७८ साउन ५ गते

2078-079 02/01/2022 - 13:45 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ साउन ५.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७७ भद्र १९ गते

७९-८० 07/25/2021 - 15:35 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७७ भदौ १९ शुक्रबार.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ असार ७

७९-८० 07/07/2021 - 15:24 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ असार ७.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ जेष्ठ ३०

७९-८० 06/24/2021 - 16:04 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ जेष्ठ ३०.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ जेष्ठ ३०

७९-८० 06/24/2021 - 16:02 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ जेष्ठ ३०.pdf

कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ जेष्ठ ३०

७९-८० 06/24/2021 - 16:01 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु २०७८ जेष्ठ ३०.pdf

Pages