FAQs Complain Problems

गाउँपालिकामा भित्र विभिन्न शाखा अन्तर्गत रिक्त रहेका पदहरुको विज्ञापन सम्बन्धमा ।

दरखास्त दिनको लागि तलको लिङ्कमा Click गर्नुहोला ।

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHkBZ6Ap2X_eFSOeh1-hweLzyjO4mr...

आर्थिक वर्ष: