FAQs Complain Problems

रूपा गाउँपालिका स्थित विभिन्न क्षेत्रबाट साधारण निर्माणमुखी ढुंङ्गा तथा माटो उत्खन्न कार्यको प्रस्तावको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण अध्ययन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

आर्थिक वर्ष: