FAQs Complain Problems

समाचार

रूपा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कुशल प्नशासकको भुमिका वहन गर्नुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सन्तोष ढुंगाना रमाना भई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पोखरामा सरूवा भई जानुभएको हुदाँ उहाँको नयाँ कार्यालयको कार्य सफलता त